Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Dead Cyborg
EP2 progress
11 Νοεμβρίου 2012 - endi

EP2 progress is ~70%.
I hope I can finish it in this year!

Graphics: 95%
Levels: 90%
Scripting: 10%
Story: 70%
Misc: 70%

Don't forget: EP1 is is downloadable for free: http://deadcyborg.com/download.html

EP2 teaser:

http://youtu.be/O_2wCGEV3aI

< >
3 σχόλια
Offensive Polygon 13 Νοε 2012 στις 13:28 
loved EP1, can't wait for EP2, a breath of fresh air from all the modern generic shooters :) and it was made with Blender t' boot. Great stuff and awesome atmosphere. American's can't quite get there with their games these days.
Flame Ifrit 11 Νοε 2012 στις 22:17 
looks good, going to try episode 1 tonight.
Rapid 11 Νοε 2012 στις 11:05 
Great F2P game from a hungarian guy, Endre Baráth. Download Ep1. Try. Love. Donate to make Ep2 possible!