Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Huntsman:The Orphanage
TruePCGaming.com is true to the Huntsman
16 Ιανουαρίου 2013 - ShadowShifters

TruePCGaming says: "...Utilizing live-action story sequences that stitch the games twisted tale together, Huntsman: The Orphanage has a unique twist to a genre obsessed with the dark tinge of red. Rather than forcing needless gore on the player, Huntsman is devoid of blood, or violence for that matter. Shadowshifters has risen above the standard trope of blood, guts and physical violence in their title and placed psychological terror in its place..."

http://truepcgaming.com/2013/01/16/huntsman-the-orphanage-doesnt-want-your-icky-blood/

< >
7 σχόλια
ShadowShifters 16 Ιαν 2013 στις 10:10μμ 
@Vaska_Psih - However, you might want to check out the "Slenderman games on Steam" situation in general. This is no longer a Slenderman game. Due to Slenderman's originator selling the character's options rights to a third party, developers cannot release Slenderman-based material through Steam. Huntsman is our own creation, enabling us to continue the project.
ShadowShifters 16 Ιαν 2013 στις 10:04μμ 
@Vaska_Psih - I wish you all the best, and certainly hope you enjoy the first and fastest-developed game out, hopefully it is also the best one - happy gaming :)
Vaska_Psih 16 Ιαν 2013 στις 8:34μμ 
There is to many Slender's Style game in Greenlight. I vote for every of them, but i buy only first out. And i won't "tell the world", just because this game isn't unique.
ShadowShifters 16 Ιαν 2013 στις 8:08μμ 
Hi patient people, I agree too! Tell the world "vote YES" so we can get there!
Vaska_Psih 16 Ιαν 2013 στις 7:41μμ 
Agree with Hermann
Homicidal Sinner 16 Ιαν 2013 στις 4:53μμ 
yea really
Grandhaven 16 Ιαν 2013 στις 3:38μμ 
enough fucking around, hurry up and release it