เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

A Hat in Time
New City!
6 มกราคม 2013 - MeowkuCube!

http://www.youtube.com/watch?v=CVXXKlP-c54

Here's a sketch of the game's first city! Not entirely done yet, but it's got a ~feel~ going!

Let me know if there's anything you think would be cool to add :D

< >
9 ความเห็น
Babo 9 ม.ค. 2013 @ 7:31pm 
looks great, and the music is awesome. Very charming
Vessol 6 ม.ค. 2013 @ 9:29pm 
I can't decide whether I like the art style or music more. Your animations are just as great.

I'd just add more NPCs or a bit of a market on the docks. Sales carts and the such.
polomi 6 ม.ค. 2013 @ 8:17pm 
It looks awesome!
Protoss 6 ม.ค. 2013 @ 6:58pm 
Will grab this on christmas 2013! Forcing myself to buy less this year, sorry. :-)
yeah shaun 6 ม.ค. 2013 @ 6:16pm 
Wow. I'm so excited about this game.
おさるモンキー<JPN> 6 ม.ค. 2013 @ 4:02pm 
Cute character. However, I get bored with it monotonous behavior. When it entered the sea spray. When water droplets out of the sea. Expression and behavior in the sea. I want more change. I hope meticulously crafted.
MeowkuCube! 6 ม.ค. 2013 @ 3:35pm 
Working on it, don't worry :D
tarik 2.0 6 ม.ค. 2013 @ 3:32pm 
Sooo beta? When?
SoulDestroy 6 ม.ค. 2013 @ 2:43pm 
"Some science shit"