Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Claustrophobia: The Downward Struggle
Claustrophobia: The Downward Struggle Alpha v0.1 Live on Desura
5 Ιανουαρίου 2013 - The Indie Forge

Claustrophobia: The Downward Struggle Alpha v0.1 is now live!

Play Claustrophobia: The Downward Struggle on Desura[www.desura.com]

Head on over to Desura if you wish to both buy into the early alpha, and support the game's future development! And if you do, I thank you greatly in advance.

Controls

 • Left Click: Move
 • Right Click: Interact / Attack
 • Tab: Skill Tree
 • Q,W,E,R,T,Y: Skill Keys (Press in Skill Tree to assign)
 • Shift + Right Click: Sell (In Shop)
 • Shift + Right Click: Pick up (From Floor)
 • Esc: Pause Menu

The alpha includes (despite what I said in the last update):

 • Fully randomly generated content for the whole first level
 • 10 enemy types
 • Randomly generated gear and gear progression
 • Visual Equipment
 • Full Strength and Agility Skill Trees
 • No Level Cap

From this point on, all game content will be added in the form of (hopefully) monthly Major Patches, and smaller, more regular Minor Patches, until all the planned content is added. This includes:

 • 50+ Enemy types
 • 5 Dungeon levels
 • 10 bosses
 • Intelligence Skill Tree
 • Visual Character Customization
 • Difficulty and Spawning Controls

Of course, I would like majority of the new features to be suggested by you, the players. So whatever criticism or ideas you have for the game, please, send my way, either on the Forums, or by email to theindieforge@gmail.com

Happy Playing!

(and please try not to break it, it's delicate)

~TheIndieForge

< >
7 σχόλια
RaVeNus 17 Σεπ 2013 στις 23:31 
I've done what you have suggested, on multiple computers, by re-logging into my account and downloading the file. I then install it, and try to run it and it does not do anything. it doesn't launch the game at all. It quickly shows the launch activity icon and then it disappears as if it is launching the game, but nothing happens. The screen stays on the desktop and that's it. This happens on every computer, but the first computer, that I bought and installed it on.
The Indie Forge 17 Σεπ 2013 στις 12:02 
Could you elaborate on not working? There is no reason to have to buy multiple copies of the game whatsoever.
~TheIndieForge
RaVeNus 13 Σεπ 2013 στις 17:06 
I've tried several times redownloading and installing on my other computers, 1 is a windows 7 machine and another is a windows 8 machine, and neither of them work; only the first purchase I made and downloaded works. I ended up having to buy another copy off of a different site to get it to work on my other machine.... A pretty big disappointment...
The Indie Forge 1 Σεπ 2013 στις 5:26 
(Apparently I can't spell purchased)
The Indie Forge 1 Σεπ 2013 στις 5:24 
@RaVeNus: Thats not the case at all! You only have to buy the game once. On Desura, once logged in on the account you perchased with, you will find the game in the "Games" section of the client, or you can chose to download the manual version from their website. If you're having problems, feel free to message me either here, or my email: theindieforge(at)gmail(dot)com
RaVeNus 30 Αυγ 2013 στις 22:16 
why can you not download and install the game on multiple pc's that I own? Kinda crappy that I have to buy another copy to put it on my laptop....
波普(Bop) 16 Απρ 2013 στις 6:57 
I really like the simple style of the game, if plug-in supports multi-languages ​​perfectly.If in. Desura, bought the game, when it login Steam, whether I will provide the activation code?