เกมนี้ได้วางจำหน่ายบน Steam แล้วในขณะนี้!

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ทำให้เกมนี้ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายผ่าน Steam ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงลิงก์ไปสู่หน้าร้านค้า Steam สามารถพบได้ด้านล่าง

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Kenshi
Status Report
8 มกราคม 2013 - Captain Deathbeard

As I said before, I'm keeping my head down for a while so I can get some serious coding done. So not many updates or forum presence from me, I better give you guys another progress update.

So I'm still working on the big big 0.40 update. In a previous post I talked about the new research, mining, farming and brewing features. Since then, I have added some more stuff.

Electricity
Certain buildings need power to operate, and this is supplied by your generators. In 0.40 there will be simple generators but in later updates they will consume fuel, which you will either import from other towns or mine it yourself. There will also be an alternative option of building wind turbines instead. This will give you the option of 2 alternative research paths. Wind generators will be less powerful and a less reliable source so you will also need to build batteries to smooth out your supply, but the plus side is you don't have the dependance on fuel supplies.

Generators can break down or be sabotaged, leaving a town more vulnerable to assaults. When I eventually add sneaking to the game, this will give you a good approach for attacking bases.

Shopping
The AI traders and civilians now actually shop around to buy food and drink in the towns. You can set your own town to be open to traders who will come by and buy stuff.
Also you can buy a building in an existing town now, and open a shop there, or just use it as a safehouse.

Starting Situations
When you start a new game now you will have a choice of starting situations. You can start as a retired soldier, who has decent combat skills but is enemies with the Holy Empire, meaning he has to watch his back and protect his teammates.
You can also start with a group of characters and a supply of building materials. This sets you up to start with a base right off the bat, if you prefer the RTS side more. It still won't be easy mind.You can also mod your own in quite easily. Later on I will be adding lots more starting options, like a farming village in the grip of bandits, a slave, a farmer, a group of refugees, fun things like that.

Shadows
Finally the game will have a proper shadowing system.

ART
And of course, all the new artwork is still coming along, although only the buildings will be in the 0.40 update. Here's a new WIP shot:
I'm sure you all want an estimated release date, but I'm not sure. It depends how much I want to add in before release, I know people like the regular updates but I work very fast when I take the time out to do a bigger one like this. I would guess around 2-3 weeks from now. I will release a test version first on my forums, which I will call 0.39, and then that will probably give me another weeks worth of bugs and fine-tuning to do.

< >
29 ความเห็น
Wildjäger 18 ม.ค. 2013 @ 9:52pm 
bought this game at 9/23/2012
didn't know what this game had became because i never tried it, let's see...
Zelda 16 ม.ค. 2013 @ 9:27am 
I love the concept of this game in general, and it's great to see such progress. To see such and open-worlded, realistic game; that doesn't happen much any more. Fantastic! I'd fund you $100,000 if I could.
Yami Zaick 15 ม.ค. 2013 @ 2:05am 
So fantastic to see such a new original game. SO fun to play can't even imagine how fun it's going to be when finished :D
Tobbs 13 ม.ค. 2013 @ 1:18pm 
If I had the money I would personally fund the devlopment of this game just so I could see it to the end of it's devlopment (which is hopefully going to continue going on after it's released) good job on the game bro.
reinsurer (13) 13 ม.ค. 2013 @ 12:11pm 
Хуйня, хочу трахнуть азиатку. Пишите или добавляйтесь в друзья.
Jordan 13 ม.ค. 2013 @ 11:28am 
already purchased and the game is great!!! the updates will only make this game better :)
General Pacman 13 ม.ค. 2013 @ 4:50am 
SWEET!!!
Coolcatz 12 ม.ค. 2013 @ 8:21pm 
Good work!! I like this game. I will purchase this game upon completion.
Wize 12 ม.ค. 2013 @ 7:55pm 
I've played many many many games and I've waited for something like this for quite some time. I appreciate your work and will purchase your game upon completion. Likely once I reaffirm my suspicions that this game is fantastic, I will encourage my friends to buy as well. Bravo Sir, Bravo!
Powertater 10 ม.ค. 2013 @ 4:45pm 
Keep up the good work, can't wait for the update :3