เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Squirreltopia
Congratulations to the 3 Winners! (Contest Over)
19 พฤศจิกายน 2012 -

You have won free copies of the final game by completing the demo 100%! Good job!

3 ความเห็น
< >
23 ก.ค. 2013 @ 10:52pm 
Cool, hope you enjoy it! Just send me your save file once you've reached 100%
Smoke731mcb 23 ก.ค. 2013 @ 8:31pm 
alsowhat do we do once we 100% it? e.g. screenshot? or ???
Smoke731mcb 23 ก.ค. 2013 @ 8:20pm 
going for it now, really like the look of the game and feel. gives me the same excitement for when super meat boy came out.