Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Private Infiltrator - Enhanced Edition
Private Infiltrator on IndieGameStand
15 Ιουλίου, 2013 - Slack

We are quite happy to announce that Private Infiltrator is participating in another bundle for the next four days! Head over to www.IndieGameStand.com to pay what you want for the game, and beat the average to get the complete Soundtrack!"

3 σχόλια
< >
Cross 15 Ιουλ, 2013 @ 9:35πμ 
Sounds cool, I've just bought it, but could'nt redeem it at Desura, Turnes out I've already bought it at some point, now it has to be twice as good, atleast ;)
Slack 15 Ιουλ, 2013 @ 9:31πμ 
That's the plan.
Cross 15 Ιουλ, 2013 @ 9:28πμ 
If I buy will I get steamkey, when it's available?