Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Six Sided Sanctuary
11 Δεκεμβρίου 2016 - Trurkowski

We're not dead, we've been rebuilding the game from the ground up, experienced burnout a few times on the project, but it's still coming!

The game currently sits expanded from the original scope at around 70 level (give or take one or two). It's been rebuilt to have a different (hopefully smoother) gameflow and difficulty curve. we have modified the art as well and are adding new music to reflect the larger scale of the game (largely in the same style as previously seen though I like to think I've improved as a composer over the years.)

13 Δεκεμβρίου 2013 - Devin

We're currently 56% of the way to the top 100! Please help us by sharing the Greenlight page/trailer/homepage with your friends. Thanks for the support everyone <3

29 Οκτωβρίου 2013 - Devin

We're currently 46% of the way to the top 100. We've also begun work on new content and a map editor! :)

3 Οκτωβρίου 2013 - Devin

Visit http://notonsteam.com/ to purchase the game 50% off as well as to see many other indie games on sale!

< 1  2 >
Εμφάνιση 1-5 από 10 καταχωρήσεις