Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Lander : Mission Control
15 Μαρτίου 2013 - Canary

I had lost some code a while back when a hard drive failed, while cleaning out one of my other hardrives I found pretty much the same version of code. Woop!

11 Δεκεμβρίου 2012 - Canary

A few months ago I moved out into my own place, since then I have had no internet apart from 2-3kbs mobile internet from my Android phone.

However I am still working on the game but due to being offline I can only post updates from college, So far progress is good and I will try get some more pictures uploaded soon.

Thanks for the support!

Εμφάνιση 1-2 από 2 καταχωρήσεις