Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Pro Wrestling X
We're on Kickstarter!
9 Νοεμβρίου, 2012 - wishnowski

We just launched our Kickstarter campaign and we need your help to reach our goal and make an AWESOME wrestling game for you guys! Please share the link and support us! We can't do it without you and THANK YOU!!

http://kck.st/RWaqdy

4 σχόλια
< >
wishnowski 13 Νοε, 2012 @ 6:55πμ 
Yes, we maintain a master database of previous orders and donations. Just shoot me your info (name, possible email addy) that you may have used and I'm sure we can find it. Thanks again!
Fawful 10 Νοε, 2012 @ 4:25μμ 
Is there some way to confirm we're on the previous backer list with proper contact info? I imagine a lot of emails could have died over the years. I don't even remember what email I would have used.
wishnowski 9 Νοε, 2012 @ 4:16μμ 
Previous backers automatically get every game we do from now until the end of time FOR FREE. And what kills me and makes me humble is that so many of the original fans who are getting the next game for free are STILL pedging to us on Kickstarter. We havethe best supporters in the world and we work every day to try and earn the faith they have in us. We're not worthy.
luckz 9 Νοε, 2012 @ 10:12πμ 
where do previous project backers from years ago come in?