เกมนี้ได้วางจำหน่ายบน Steam แล้วในขณะนี้!

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ทำให้เกมนี้ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายผ่าน Steam ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงลิงก์ไปสู่หน้าร้านค้า Steam สามารถพบได้ด้านล่าง

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
WazHack
9 ธันวาคม 2013 - Waz

WazHack 1.2 is now in BETA!

Initially, only the Web version is available. You can play it now at: http://beta.wazhack.com/play
Once the Achievements and other stuff is integrated with SteamWorks, a first version will be available on Steam too!

This release adds 8 new classes - finally your favourite Roguelike actually has a Rogue class! Click the big yellow arrow on the character selection.

Each new class has brought a new major feature or upgrade to existing features, all of which are relevant to all classes. So while the Bard starts with a Lute, any character could find one (though they are rare of course). The Rogue and Thief similarly use Stealth, which is now much more relevant to how monsters notice you, regardless of what class you are playing. I'll leave you to discover the value of the other classes yourself.

Talents now must be upgraded together more - no more just going straight to level 3 on a single talent. This is to keep balance while allowing talents to be significantly more powerful at levels 2 and 3.

In the Guild Hall you'll find the new Achievements list - a good way to keep track of your deepest journey or for veterans to find a harder challenge or two.

There are also a few more items, and a few new monsters and changes, far too numerous and spoiling to list here.

I'm only one person so there will be bugs. I'm still nursing a broken arm, but I'll try to fix them as fast as you can report them. The best way to report bugs is via the in-game menu option (it sends a copy of your game for me to analyze). If the problem is more abstract or gameplay related, by all means start a discussion here, or on the Reddit Forum.

Thanks for helping, thanks for helping get WazHack on Steam, and I hope you all enjoy playing the new classes as much as I enjoyed making them!

Have a Merry Christmas / Hanukkah / Kwanzaa / Odin's Day!

--
Waz

27 สิงหาคม 2013 - Waz

WazHack received a massive boost last week when it was showcased as a two-part video demo by Lewis and Simon at YOGSCAST. They're the largest game demo channel and #18 on YouTube, not to mention being hilariously funny.

Check out the video on YouTube:

Part 1 - Ladder Level
Part 2 - Blessed Mace

The net result has been a significant jump in Greenlight votes, but we still need more! Tell your friends, and send them the link: http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=92915872

20 กุมภาพันธ์ 2013 - Waz

WazHack 1.1 is now in BETA! Initially, only the Web version is available. You can play it at: http://beta.wazhack.com.

This release adds a new dungeon branch, the Gnomish Mines. It's significantly larger and more complex than the Fort Ludios branch, and found at around 500 feet on the left side of the dungeon. I won't say more to spoil anything.

There are new dungeon features for you to discover - some people have said that the dungeon walls get a bit monotonous and while I completely agree, I didn't want to add purely decorative stuff to improve that. The new stuff is not purely decorative, so watch out!

There are quite a few more items, and a few new monsters, mainly specific to the new branch. Some monsters' strengths and weaknesses have been tweaked a little, but hopefully they will still be familiar for current players. Many items and spells have been tweaked too, so try new things (eg. apples now keep the doctor away).

There are a few more talents, but now each class has a specific subset of 8 available... no more Dweomery for Knights, sorry, have some Courage instead. This is partly to avoid feeling like you play every character the same way. There is also a pseudo-talent called "Nightmare Mode", in case you get bored.

People who would like to play "Big Picture" can enjoy the new controller support - you should be able to play the entire game pretty smoothly with an XBox360 controller or similar.

There are a lot of bug fixes too, and minor UI changes like faster healing (still uses as much food though, and now your stomach is smaller) and better keyboard navigation.

This version will also be officially supported on MacOSX, so feel free to send bug reports of problems with the Web version on that platform.

This version is also the first to use the new Unity 4 engine, which will mean some pros and cons, but ultimately allow me to keep moving the game forward.

I'm only one person so, as always, there will be bugs. I'll try to fix them as fast as you can report them (that's the advantage of the web version - I can update in minutes days like the other publications... Steam would be just as good, hint, hint!). The best way to report bugs is via the in-game menu option (it sends a copy of your game for me to analyze).

Thanks for helping, I hope you enjoy playing it as much as I enjoyed making it!

--
Waz

กำลังแสดง 1-3 จาก 3 รายการ