เกมนี้ได้วางจำหน่ายบน Steam แล้วในขณะนี้!

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ทำให้เกมนี้ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายผ่าน Steam ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงลิงก์ไปสู่หน้าร้านค้า Steam สามารถพบได้ด้านล่าง

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Melody's Escape
Melody's Escape: New Video!
16 เมษายน 2013 - LoïcHeya! :)

I've been quiet for the past few weeks, so here's an update about the game, with a new video and new screenshots.

  • New animations. I've changed/fixed most animations (especially the roll and jumps) that didn't feel right, now they are much smoother and have some more "weight" to them. I've also added smooth transitions between movement animations for each intensity changes.

  • Upgraded the music engine to supports low BPMs (60 to 80) songs (which are mostly calm/sad songs). I've re-used the same song as in my last video to demonstrate the lower tempo speed, hence the easier gameplay. The engine now supports songs from 60 to 180BPM (in 4/4 timing), providing even better overall accuracy.

  • A new background, the city (which still needs to be animated to react to the music). The game will have a different background for each intensity mode, the city is only one of four.

  • Changed/added visual clues to be something else than just colors, which improves reactivity and also allows colorblind people to play the game. Colors can also be edited in the game settings, should you want to change them.

I'm now concentrating on the last intensity mode, flying, which isn't up to par with my vision yet (and hence not shown in the video).

Thanks for all your support and constructive criticism!

Loïc // Epsicode

< >
13 ความเห็น
Loïc 5 พ.ค. 2013 @ 4:08am 
Failure gives you grey hairs at the moment, and break your point streak. It does not force you to restart the level, but failing "solid" obstacles will stun you for some time.
zopney 4 พ.ค. 2013 @ 7:32pm 
Out of curiousity, how does failures look or operate? I have not seen any in your videos since I've began following this game.
Faplord 25 เม.ย. 2013 @ 9:40pm 
I want this.
I want this all over me.
I want this in my life.
Give it to me, now.
You can have all my moneys, but give it to me, now. Not 'summer', now.
NOW DAMNIT!!
PinkBear101 18 เม.ย. 2013 @ 3:50pm 
I wanna play dat O.O
Quarren King of Q 17 เม.ย. 2013 @ 6:44pm 
they also may ahve been working day and night to make it work better =] and now explaining it in detail now that they can show it
Garuno 17 เม.ย. 2013 @ 3:31am 
<3
Prophet 16 เม.ย. 2013 @ 4:32pm 
I'm glad that this is still going. I thought it died after no updates, so now that it's alive again, how far are you into completing it? I really want to play this game since it I am interested in it. :)
Mirthful Horror 16 เม.ย. 2013 @ 1:39pm 
This is looking more amazing each and every update.
Pomf 16 เม.ย. 2013 @ 9:25am 
My first response was before I even saw the video, but now that I have, please finish this game ASAP so I can buy it and play it! Looks so damn awesome! The city background looks great as do the other improvements! Can't wait!
DaddyRussia 16 เม.ย. 2013 @ 9:25am 
Nice to hear that work is still in progress.