Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
InFlux
InFlux might be "the most relaxing game ever" -IndieGameMag
12 Μαρτίου 2013 - Joewa

Hey folks! Tom Christiansen from IndieGameMag played some InFlux! Read his article!

Αναρτήθηκε αρχικά από IndieGameMag:
...the drive to see just what’s around the next corner, is surprisingly strong. The experience as a whole, was incredibly relaxing. You are simply a ball, just rolling along a beach, or bouncing harmlessly down a cliff as the sun sets on the horizon. The music is perfect, the visuals are nice…everything just comes together beautifully.

A Russian-language Youtube channel called MinecraftUkraine also played it! Check that out if you speak Russian, maybe you can interpret it for us (I gather it's positive though):
http://www.youtube.com/watch?v=VdzLaLZi5hI

And, a German podcast![www.wirschweifenab.de] I have almost no idea what these guys are saying. I can count to 999 in German, that's about it.

In other news, I swapped out all the Greenlight screenshots for exciting new ones. The game is basically done now so the faster we can get it Greenlit the faster you can all play it. Tell your friends! Tell your enemies! Thanks for all your support, everyone! <3

< >
1 σχόλια
FanSH 13 Μαρ 2013 στις 11:28 
Русские следят за игрой ;)))