Detta spel är nu tillgängligt på Steam!

Tack för din hjälp med att detta spel ska väljas till att distribueras via Steam. Mer information, bland annat en länk till butikssidan, kan hittas nedan.

Greenlight upphör. För mer information om hur man skickar in spel till Steam, läs följande meddelande.
InFlux
How much would you expect to pay for InFlux?
25 februari, 2013 - Joewa

Hey folks,

We have a question: at time of writing, 18,146 of you have said you'd pay for InFlux, but we haven't specified a price (because one hasn't been decided). So - when you clicked that "Yes, I'd buy this" button, what kind of price tag did you have in mind? Any thoughts on pricing in general?

Thanks for your input, urrbody. <3