เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

The Intruder
Game Muse Interview
7 พฤศจิกายน 2012 - Mister Royzo

I've just done an interview with Game Muse, which has some new facts and insights about the game and its development.

http://gamemuse.net/the-intruder-interview/

39 ความเห็น
< >
Hamster Jelly 27 ก.พ. @ 6:01pm 
Well 3 years later I still come back, hoping there's some news :/
Eazy-E 15 ก.พ. @ 5:42am 
looks good!
墨文 8 พ.ย. 2014 @ 8:27pm 
this game looked really good D:
[$$$]DJ_scully[$$$] 12 ก.ย. 2014 @ 4:14am 
this game looked really good D:
NunoCunha' 22 ธ.ค. 2013 @ 3:56pm 
aww
Cookiekiller119 18 ต.ค. 2013 @ 3:12pm 
Aww why did this game stop in developement?! I was looking forward to it.
MrKeyLord 14 ส.ค. 2013 @ 2:12pm 
I will tell you guys if i get the reason for stopping this
MrKeyLord 14 ส.ค. 2013 @ 2:11pm 
Guys, Mister Royzo ( The creator of this game ) SOmehow stopped this production. Hes daily online on Steam and i will try to ask him why did he stop this.
drckwd 13 ส.ค. 2013 @ 7:53pm 
Why cant he just release it early and make updates
Wolfen Shadow 7 ส.ค. 2013 @ 2:24pm 
Is this cancelled??? There's no news anywhere!