Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
God of Destiny
Partners with Perfect World for China market !
29 Ιουνίου 2014 - WAYI Entertainment

It's excited to announce that we are partnering with Perfect World for G.O.D's publishing in China. Players in China please follow us closely, we will make the schedule and details public as soon as possible.

For the rest of you, who are not familiar with the three languages (Traditional Chinese, Simplified Chinese and English) developed for G.O.D, please leave your comments here and let us know your needs!

< >
6 σχόλια
PiCarO 28 Ιουλ 2014 στις 1:30 
lee
Bemo 21 Ιουλ 2014 στις 19:44 
the game look cool but is there a link to where i can get it please thank you
GeBeInE 8 Ιουλ 2014 στις 22:06 
WAYI Entertainment ok. thx. If PWE pertners - for russian no problems open another server + translated into Russian (as is done with Neverwinter). + if there will be restrictions on the region - it is possible play in the English version.
WAYI Entertainment 8 Ιουλ 2014 στις 19:43 
English version has been added to our development schedule, will update you as soon as we confirm the date. For Russian version, we would definitely evaluate its possibility.
Thank you!
sergio gonsalez sanches XD 7 Ιουλ 2014 στις 11:31 
i need english ui please i don't understand chinese words just purchasing recomended items and plaing like a noob in team please make english ui
GeBeInE 30 Ιουν 2014 στις 3:00 
So? - Russian) but English knw.