เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Xeno Galaxies
Sneak peek on the latest developments
1 พฤษภาคม 2014 - Razmot

I've been working on planets and landing. Video coming soon !
< >
1 ความเห็น
Lunar_Eclipse 1 พ.ค. 2014 @ 11:34pm 
cool.