Dette spillet har fått grønt lys av Steam-samfunnet!

Samfunnet har vist sin interesse for dette spillet. Valve har kontaktet utvikleren for å kunne jobbe mot å en lansering på Steam.

Xeno Galaxies
Sneak peek on the latest developments
1. mai - Razmot

I've been working on planets and landing. Video coming soon !
1 kommentarer
< >
_DragonArtem_ 1. mai @ 11:34pm 
cool.