Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Xeno Galaxies
Sneak peek on the latest developments
1 Μαΐου, 2014 - Razmot

I've been working on planets and landing. Video coming soon !
1 σχόλια
< >
ferreus_DragonArtem_ 1 Μαϊ, 2014 @ 11:34μμ 
cool.