Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Viking Ghost
Join the Dead Alien Cult! - Forums and Newsletter now live.
8 Απριλίου 2014 - Dead Alien Cult

Howdy everyone,

Just a quick note to let everyone know we've updated our forums (our old one was super slow and had gross ads embedded in it by default). You can find them over at Dead Alien Cult forums[www.deadaliencult.com] - Please join us there to give us all your awesome suggestions and feedback on Viking Ghost!!

We've also set up a newsletter list you can join to keep up to date on announcements and other cool stuff. This is not only a great way to find out about feature updates, but also good for things like upcoming Live Development streams, Q&A, and more. You can sign up for that here: Dead Alien Cult Newsletter[www.deadaliencult.com]

So join the Cult & together let's make Viking Ghost as kick ass as possible!

thanks,
Team DAC

< >
2 σχόλια
Dead Alien Cult 2 Ιουν 2014 στις 8:55 
The more cults the merrier! Also love those bands. Cheers!
C0untzer0 1 Ιουν 2014 στις 12:33 
Sorry, the Blue Oysters say I'm only allowed one cult, I'm not even allowed "She sells Sanctuary"