Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Dragons of Elanthia
Watch our alpha test live on Twitch
16 Νοεμβρίου 2013 - Simutronics

Watch us right now (Saturday, November 16 at 5:00pm est) on our Twitch channel: http://www.twitch.tv/simutronics