เกมนี้ได้วางจำหน่ายบน Steam แล้วในขณะนี้!

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ทำให้เกมนี้ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายผ่าน Steam ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงลิงก์ไปสู่หน้าร้านค้า Steam สามารถพบได้ด้านล่าง

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Anarchy Arcade
Dopefish Screenshot Contest
9 กุมภาพันธ์ 2014 - twitch.tv/AnarchyArcade


Anarchy Arcade has been Greenlit and the Steam version is currently being developed[www.smarcade.net], but in the mean time the free prototype is still available to download & play from http://www.smarcade.net/dlcv2/homepage/download.html.

Because I am busy working on the new version, I don't have as much time to create official addon cabinets for the prototype like I used to.

There are lots of requests from players for me to get their favorite cabinet into the game, so to decide which cabinet I should create next there is going to be a SMAR•CADE: Anarchy Edition screenshot contest that runs all this month!

Contest Rules
  • Must have 1 image of Dopefish (minimum)
  • Must have a Dopefish themed arcade (open to interpretation)

What is Dopefish?

This is Dopefish. He is not associated with Anarchy Arcade; he's barely associated with anything at all. He was created by a guy named Tom Hall, you can learn all about Tom and Dopefish from http://www.dopefish.com/fishinfo.html or from the Wikipedia entry[en.wikipedia.org].

What is a Dopefish theme?
Well, he's a fish, he lives in water, and he's made appearances in many classic video games. That should be enough to get your imagination going. As long as you have a picture of Dopefish in your screenshot and your arcade is somehow related, you qualify for the contest.

Here's some screenshots of Dopefish's appearances in other games:


How do I spawn a Dopefish?
http://www.youtube.com/watch?v=zuDeTAwp7yU

What are the prizes?
I thought you'd never ask! This contest has some cool prizes that should really get people excited and working on their Dopefish arcades!

1st Prize
  • You get to choose the next cabinet model to be created as addon DLC!
  • You receive all the exclusive cabinets & props shown here:2nd & 3rd Prize
  • You get to pick one exclusive cabinet & prop reward from the 3 pairs shown above!

How do I enter the contest?
Submitting your screenshots to this contest couldn't be easier. All you have to do is have screenshots of your Dopefish arcade shared to your Steam Community profile and post a reply on this Steam Announcement stating that you wish to enter the contest!

  • Take a screenshot of your Dopefish arcade using the Steam Overlay (F12 button).
  • Share this screenshot onto your public Steam Community profile.
  • Post a reply on this Steam Announcement before February 28th, 2014.

Good luck, and most of all, have fun!

< >
7 ความเห็น
Species 8472 27 ก.พ. 2014 @ 7:44pm 
⌠«Qwertille»⌡ 15 ก.พ. 2014 @ 4:35pm 
Syndrom69 11 ก.พ. 2014 @ 4:40pm 
nice :D Smarcade
Star-X 10 ก.พ. 2014 @ 9:36am 
On my profile page are 9 screenshots of my Dopefish arcade. Enjoy!
Gilamex 10 ก.พ. 2014 @ 4:39am 
omfg this flood my community activity page ;-;
Toshiaki2115#1958 9 ก.พ. 2014 @ 12:26pm 
knee deep in zDoom
Deus Vult Infidels 9 ก.พ. 2014 @ 10:59am 
dat Commander Keen