เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
AdventurOS
Fan Art Contest. Get your AdventurOS Alpha access!
24 กุมภาพันธ์ 2014 - Evelend

To all Gnududes of the realm,


A big chance is knocking at your door!

We have recently got big amounts of messages requesting a chance to make a donation in exchange for the alpha access purchased by our Indiegogo backers.
Please, understand that with their contribution they did not only buy an access, but vouched for us while still at an early stage, so their rewards for their trust and belief must be kept exclusive.

However, the team faces a low demographic rate of Gnududes (Linux users, that is), and all kind members of the AdventurOS family are up to making room for some of you guys!

If you want to be one of our Linux testers, submit your Fan Art piece to Twitter with the hashtag #adventurosfanart before March 10th.
On March 10th two winners will get the Alpha access right away.

Join the growing AdventurOS family!Remember you can follow us on Twitter for real-time updates!

AdventurOS @AdventurOSgame
Evelend @EvelendTeam
André @ToenAndreMC
Emilio @Coppola_Emilio
Lorena @MissScripter

< >
3 ความเห็น
Evelend 27 ก.พ. 2014 @ 3:50pm 
@Gorman Freeman @FantasyIH The game is actually for windows, mac and linux however this contest is meant to introduce more linux users for a better feedback on compatibility with that os.
FantasyIH 27 ก.พ. 2014 @ 11:50am 
yes this contest for alpha access is only for linux users. the game itself is currently only for windows
Gorman Freeman 27 ก.พ. 2014 @ 4:57am 
is it only for Linux?