Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
AdventurOS
Quick update: New alpha version is out
16 Δεκεμβρίου 2013 - EvelendDue to minor remaining issues that didn’t allow a proper execution of the game on Windows 8 and Mac we have made some changes that fix such problems.
We are working on it for Linux and it will soon be ready.

Some other bugs have been fixed and some effects have been added.

This version has to be downloaded but we are working on the auto updater so it is not necessary for the upcoming ones.
Download here: http://adventuros.evelend.com/alpha/

Thank you all so very much for your community feedback, thanks to that we could much more efficiently fix the first compatibility issues. http://adventuros.evelend.com/forum/

We will update the version weekly. That will happen every Monday, unless some week’s specific schedule requires us to change the date, in which case we will have kept you posted in advance.

PD: This one and any other Alpha version are for exclusive use by those backers who contributed with the DVD perk (and higher) on our Indiegogo campaign.

Once again, thank you.

Follow us on Twitter for real-time updates!

AdventurOS @AdventurOSgame
Evelend @EvelendTeam
André @ToenAndreMC
Emilio @Coppola_Emilio
Lorena @MissScripter

< >
4 σχόλια
popscotch112 28 Δεκ 2013 στις 11:13 
Can't wait!
JuanitoJones 23 Δεκ 2013 στις 22:22 
really looking forward to this:dswilson:
SimplyRi†zy 19 Δεκ 2013 στις 15:00 
I can't wait. The game reminds me a lot of FEZ. that's not a bad thing. keep it going guys.
Jedo 16 Δεκ 2013 στις 18:39 
This is great news!