เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
AdventurOS
Pre-Alpha Release: Let the testing begin! Development Update #3
9 ธันวาคม 2013 - Evelend

As announced on twitter, today is the alpha testing release date for the backers of AdventurOS’ campaign.

It is the skeleton you are now going to be able to test, which is still under development (directories, basic engine…) so you’ll find no plot or specific goal yet.

You will find both known and unknown bugs as well as many limitations in it.

We will gather a lot of relevant data from this first version, and that will allow us to keep development evolving in the right direction.

Click on the following link to download AdventurOS alpha:http://adventuros.evelend.com/alpha/
(Only windows running properly. We had late issues while compiling Mac and Linux versions. They will be ready tomorrow)

We are also proud to introduce you the community section[adventuros.evelend.com] of AdventurOS official website for anyone interested in reporting bugs and/or actively communicating with the development team from now on.
Once again, thank you all for your feedback and support.

Follow us on Twitter for real-time updates!

AdventurOS @AdventurOSgame
Evelend @EvelendTeam
André @ToenAndreMC
Emilio @Coppola_Emilio
Lorena @MissScripter

< >
8 ความเห็น
SimplyRi†zy 19 ธ.ค. 2013 @ 3:03pm 
Still looks amazing.
elmdor 11 ธ.ค. 2013 @ 7:58am 
Ok, thanks!
Evelend 11 ธ.ค. 2013 @ 12:17am 
@elmor Yes, only for the people who paid for the perks which gave acces to all the Alpha versions of the game, starting from the DVD perk
Ultimoore 10 ธ.ค. 2013 @ 5:55pm 
I want.
elmdor 10 ธ.ค. 2013 @ 1:59pm 
Is this only for those who bought the DVD perk (or higher)?
Larztard 10 ธ.ค. 2013 @ 10:15am 
AW man. I wish I backed this when it was still one Indiegogo. :(
cool,l'll definetly give it a try
[HWU][ESGAA] - Pಠnz - 10 ธ.ค. 2013 @ 12:13am 
cool, I'll definetly give it a try