Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

AdventurOS
Pre-Alpha Release: Let the testing begin! Development Update #3
9 Δεκεμβρίου 2013 - Evelend

As announced on twitter, today is the alpha testing release date for the backers of AdventurOS’ campaign.

It is the skeleton you are now going to be able to test, which is still under development (directories, basic engine…) so you’ll find no plot or specific goal yet.

You will find both known and unknown bugs as well as many limitations in it.

We will gather a lot of relevant data from this first version, and that will allow us to keep development evolving in the right direction.

Click on the following link to download AdventurOS alpha:http://adventuros.evelend.com/alpha/
(Only windows running properly. We had late issues while compiling Mac and Linux versions. They will be ready tomorrow)

We are also proud to introduce you the community section[adventuros.evelend.com] of AdventurOS official website for anyone interested in reporting bugs and/or actively communicating with the development team from now on.
Once again, thank you all for your feedback and support.

Follow us on Twitter for real-time updates!

AdventurOS @AdventurOSgame
Evelend @EvelendTeam
André @ToenAndreMC
Emilio @Coppola_Emilio
Lorena @MissScripter