Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Fancy Skulls
16 Ιουνίου 2014 - tequibo


Buy it now with 10% off!


How to get your Steam key if you already own the game:

Humble Store and BMT micro:
Proceed to this page[www.humblebundle.com], enter your emai, follow the link you will receive in email, and press "Click here for your Steam key." link

IndieGameStand:
Go to your game wallet[indiegamestand.com] and press "Request Steam Key" button

11 Ιουνίου 2014 - tequibo

It will release soon in Early Access.
Just a reminder - if you've bought it anywhere you will get steam key when it's released.
Thank you!

2 Απριλίου 2014 - tequiboAdditions

- 4 revolver mods
- mortar mod - shoot grenade in the air to strike enemies with multipe lightnings

Changes
- Fancy Skull item now restore to full health and kill all enemies and instead of teleporting player to a secret room
- buffed robert (rotating turrel)
- removed bonus time level completion mechanics for now
- changed the way levels generate and level transitions work
- changed mortar mod "fullly charge shots doesn't spend ammo" to "fully charged shot gives grenade back" to clear confusion when ammo saved by fishing hook
- changed robert debris so they won't be able to hide coins and pickups
- some design tweaks to laser box enemy
- added visual cue to lasers when they worm up and don't do damage
- laser enemy balancing
- removed keybindings for weapon slots 3 and 4

Fixes

- fixed tara's spheres not slowing down player if revolver is wielded
- fixed mortar mod adding more than max ammo
- fixed laser box enemy not doing any damage
- fixed some secret button positions
- fixed some items in shop being available for purchase eve if there's not enough coins on player after purchase of another item
- fixed typo in "quick"
- fixed some secret buttos hovering in the air
- fixed some pathfinding issues with ramps and rudolphs
- greedy eye now has correct iconHow to update the game[fancyskulls.com]

Buy game[fancyskulls.com]

Current Greenlight rank: 58% of the way to the top 100

22 Μαρτίου 2014 - tequibo

Short gameplay video: https://www.youtube.com/watch?v=siNAccWti7I&hd=1

Also, there is a wiki now: http://fancyskulls.wikia.com/wiki/Fancy_Skulls_Wiki

Additions
- model for a laser mini-sentry
- when room is cleared "crowns" will be shown indicating if damage was taken, was there misses, and if it was quick
- 3 revolver mods
- 1 shotgun mod
- added sounds for shells hitting ground
- 5 more room layouts
- added 1 eye item


Changes
- polished some old layouts
- when no upgrade charges left in shop "reset" will add ability to choose one more instead of doing nothing
- colors and textures on a different levels
- alternative weapon now can be swapped in the same manner as eye items
- mannie mines will now do critical damage to him and other enemies on explosion
- ghost now teleports on taking damage
- upgrades now cost more
- some color tweaks
- changed the way teleport works slightly
- chest in a treasure room will now face the entrance
- fixed stanley's neck hitbox
- changed design of masa

Fixes
- fixed bug when gambling machine was still active even after it should be closed
- fixed some problems with pathfinding
- fixed critical spot not working for charlie
- fixed critical spot for tree-looking enemy
- fixed some hud positioning
- fixed tara being model appear squished

Leave feedback: http://forum.fancyskulls.com
How to get latest version: http://fancyskulls.com/update
Buy the game: http://fancyskulls.com/#buy

3 Μαρτίου 2014 - tequibo


Update 0.6.1
- Changed some colors and some enemy designs
- Redone shop's UI on a NGUI, now it looks and feels better
- Gambling machines now can be playe a limited amount of games
- Replaced Random Gun unlock with Random Eye unlock


Update 0.6
- 4 new enemy types
- visual tweaks
- balance tweaks
- dynamic difficulty
- separate shops for upgrades and items
- player can only carry 2 weapons at once now
- choose from 3 weapon mods at the shops
- Rudolph now can only be heard from a certain distance
- lines object that triggered spawn don't go to every egg

Leave feedback: http://forum.fancyskulls.com
How to get latest version: http://fancyskulls.com/update
Buy the game: http://fancyskulls.com/#buy

< 1  2  3 >
Εμφάνιση 1-5 από 13 καταχωρήσεις