Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Fancy Skulls
Fancy Skulls "Fade In Fade Out" Update 0.6.3
2 Απριλίου 2014 - tequiboAdditions

- 4 revolver mods
- mortar mod - shoot grenade in the air to strike enemies with multipe lightnings

Changes
- Fancy Skull item now restore to full health and kill all enemies and instead of teleporting player to a secret room
- buffed robert (rotating turrel)
- removed bonus time level completion mechanics for now
- changed the way levels generate and level transitions work
- changed mortar mod "fullly charge shots doesn't spend ammo" to "fully charged shot gives grenade back" to clear confusion when ammo saved by fishing hook
- changed robert debris so they won't be able to hide coins and pickups
- some design tweaks to laser box enemy
- added visual cue to lasers when they worm up and don't do damage
- laser enemy balancing
- removed keybindings for weapon slots 3 and 4

Fixes

- fixed tara's spheres not slowing down player if revolver is wielded
- fixed mortar mod adding more than max ammo
- fixed laser box enemy not doing any damage
- fixed some secret button positions
- fixed some items in shop being available for purchase eve if there's not enough coins on player after purchase of another item
- fixed typo in "quick"
- fixed some secret buttos hovering in the air
- fixed some pathfinding issues with ramps and rudolphs
- greedy eye now has correct iconHow to update the game[fancyskulls.com]

Buy game[fancyskulls.com]

Current Greenlight rank: 58% of the way to the top 100

< >
4 σχόλια
wilsontq 23 Μαϊ 2014 στις 7:01 
dsadsadasdasd as*-*
willwire 6 Απρ 2014 στις 0:40 
Really fun
Mugen 2 Απρ 2014 στις 11:52 
gj, keep it up :)
hanehiko 2 Απρ 2014 στις 4:55 
Going to buy it when it will be released =)