Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Fancy Skulls
Updates 0.6.0 and 0.6.1
3 Μαρτίου 2014 - tequibo


Update 0.6.1
- Changed some colors and some enemy designs
- Redone shop's UI on a NGUI, now it looks and feels better
- Gambling machines now can be playe a limited amount of games
- Replaced Random Gun unlock with Random Eye unlock


Update 0.6
- 4 new enemy types
- visual tweaks
- balance tweaks
- dynamic difficulty
- separate shops for upgrades and items
- player can only carry 2 weapons at once now
- choose from 3 weapon mods at the shops
- Rudolph now can only be heard from a certain distance
- lines object that triggered spawn don't go to every egg

Leave feedback: http://forum.fancyskulls.com
How to get latest version: http://fancyskulls.com/update
Buy the game: http://fancyskulls.com/#buy

< >
2 σχόλια
tequibo 3 Μαρ 2014 στις 19:39 
Thank you for your support :D:
default_loser 3 Μαρ 2014 στις 19:21 
Really excited to try this out! Thanks so much for continuing to improve such a fun game.