เกมนี้ได้วางจำหน่ายบน Steam แล้วในขณะนี้!

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ทำให้เกมนี้ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายผ่าน Steam ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงลิงก์ไปสู่หน้าร้านค้า Steam สามารถพบได้ด้านล่าง

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Fancy Skulls
Updates 0.5.1 and 0.5.2
16 มกราคม 2014 - tequibo







Update 0.5.2 - Faster Loading

I haven't posted those here yet, so here we go:

This update makes loading levels much faster thanks to some code optimization and switching pathfinding solution. Other changes are less significant, but in the next update I plan to focus on making game more exciting and improving balance and dynamics of a game.

additions
- added shotgun mod “walk backwards to regenerate ammo”
- sound for picking up eye
- 3d models for matchbox, rattle, marked card and pin

changes
- levels now load much faster
- changed amount of levels and rooms on each level
- clearing a room now will boost mana regeneration for a small period of time
- alchemist’s eye tweaks to prevent transforming some objects into same objects
- flamethrower now will damage objects
- jumping now will regenerate mana as well as walking
- reset and random upgrade options now have a chance of appearing in a vending machine instead of always being available
- slightly nerfed ray gun
- coins now will spawn in front of coin slot machine


bug fixes
- fixed interaction failing sometimes with chest
- fixed jump speed not changing after picking up wheel
- removed “caged crystal” item
- fixed shotgun mod “no reloading when not on full health” not working
- fixed fireball spell not aiming properly
- fixed game losing focus in windowed mode on after level loading
- fixed mana regenerating too quickly
- some more minor fixes

Discuss update and report bugs here: http://forum.fancyskulls.com/t/update-0-5-2-faster-loading/

Update 0.5.1

bugfixes
- fixed some weapon names displayed incorrectly at the shops
- fixed enemy projectiles and some objects spawning at very small size and not getting bigger
- fixed some enemies seeing through walls
- fixed weapon switching too fast to previous weapon if it has no ammo, preventing scrolling trough weapons
- fixed damage arrow not fading away slowly
- fixed not showing popups after level change
- fixed some enemies seeing through walls
- fixed some revolver upgrades
- fixed a case when after starting a game with custom build and then starting a normal game it would still start with previous build
- fixed some typos and wrong names (I forgot to fix typo in Alchemist’s Eye name, though)
- fixed cannon “follow crosshair” mod
- possible fix for a case when enemy projectiles and other objects would not scale up
- corrected coins position around gambling machine

changes
- less resources in a bonus chest
- at least one mobile enemy will spawn in a room

If you haven't already you can buy game for $5.99 here[fancyskulls.com] get access to latest build and get a key when it's released on Steam

< >
5 ความเห็น
Shagwell 16 ม.ค. 2014 @ 9:23pm 
Такое ощущение, что незаспаунилась одна из трёх кнопок на первом уровне. Обычно нахожу все. Тут бродил минут 45 по уровню - нигде не увидел. М.б. из-за урезания комнат порезалась и кнопка? Хотя может, я просто и не нашёл.
hanehiko 16 ม.ค. 2014 @ 7:21pm 
Mistake in title: Updates 0.5.2 and 0.5.2. May be 0.5.2 and 0.5.1 ? :happymeat:
Sharpbeer 16 ม.ค. 2014 @ 1:49pm 
looks good. waiting for the steam key!
Cuerito 16 ม.ค. 2014 @ 11:37am 
Nice!
default_loser 16 ม.ค. 2014 @ 3:18am 
downloading now from Indiegamestand, can't wait to try it out!