เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Morphopolis
Morphopolis at Virgin Media Games Space
19 สิงหาคม 2013 - Ceri MCRO

"Morphopolis: Taking the hidden object genre from the dull realms of Jewel Quest and Agatha Christie games into a world of bewitching visuals, arresting narrative and genuine head-scratching puzzles." – www.VMGS.com

We're really excited that Morphopolis has been selected to show at the new Virgin Media Games Space in London.

The space opens on 27th August and runs for a month with our game available to play during the first week. We will be there as much as possible during that time so if anyone plans to go then get in touch and we'd be happy to talk you through the game and answer any questions.

We'll be presenting a brand new playable chapter and we look forwards to getting more feedback.

We owe a big thanks to David Hayward[ympt.co.uk] who has curated the event and been extremely supportive of Morphopolis. More information is available at the Virgin Media Games Space website: http://www.vmgs.com

Ceri and Dan
Micro Macro Games[www.mcro.org]