เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Champions Of Chaos 2
Demo is out!
20 กันยายน 2013 - Epic LLama Hernan

The free demo is out
Play the game here:
http://sogood.com/game/274/Champions_Of_C_...html

Hope you enjoy it!

1 ความเห็น
< >
Susurrus 18 ก.ค. 2014 @ 11:34am 
Your game's gross, Llama.
It's also bland and boring, & you need to create more interesting combat rather than "Use most powerful attack or heal".