เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Chroma Squad
Open Forums!
1 เมษายน 2014 - Saulo CamarottiHey everyone,

We're very excited to show you our new Chroma Squad Forum! This will be the place where we exchange tips, ideas, talk about tokusatsu, and of course, make us the developers improve the game concept and the beta version.

Go forth and make some noise!
http://www.chromasquad.com/board/

-- Public and Private

There are two categories, one public opened for everyone, and one private, for whom that contributed to the early-access pledge of our kickstarter or humble store campaign. The main difference is that the private backers will discuss about the beta, patches, bug fixes, and some other stuff. But everything else should be posted opened for everyone to discuss at the public forum!

-- Pre-registered

All early-access backers have already been registered with the username you answered back in the Kickstarter survey. But if you need to change your email or your username, go to settings, and make that happen.