เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Chroma Squad
Role Spotlight - Assault
19 กุมภาพันธ์ 2014 - lprunk

In every team, sentai or not, we need the tougher ones to be able to survive. The Assault role is on the Spotlight!There is always a karate master, tough boxer or even an advanced alien weaponry expert on the team. Assault brings the strength to the strategy. This role is responsible to make the greater damage, exploding things and using a gigantic axe. You know that everyone makes some damage in a sentai team, there is no discrimination on who can or cannot beat the mud man, but in this game, this is this role specialty.

Take a look in some of the skills:


Rage - warming up to battle!


Charge - against your foes!


Throw - reposition enemies as you like.


Housekick - and, finally, take everyone to the ground!

Next up: Scout!

< >
1 ความเห็น
DarkNowitzki 20 ก.พ. 2014 @ 9:43am 
Is it Battle Fever Robo remains?