Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

WARMACHINE: Tactics
15 Απριλίου - WhiteMoon Dreams

Backer update 5 goes strong with some solid gameplay as we gear up for our backer beta! Check it out HERE!

19 Φεβρουαρίου - WhiteMoon Dreams

See how things are shaping up here!

23 Ιανουαρίου - WhiteMoon Dreams

We've been nominated to receive a Shorty Award! Please vote for us at http://shortyawards.com/link/lng?category=kickstarter&via=iguestinfo!

10 Δεκεμβρίου, 2013 - WhiteMoon Dreams

We're making awesome progress! Check out our latest Backer Video!

29 Οκτωβρίου, 2013 - WhiteMoon Dreams

We're making awesome progress! Check it out here!

< 1  2 >
Εμφάνιση 1-5 από 9 καταχωρήσεις