Αυτό είναι μια ιδέα ή ένα έργο σε αρχικό στάδιο παραγωγής

Αυτό το αντικείμενο είναι εδώ για να συλλέξει απόψεις από πιθανούς πελάτες και να αρχίσει να χτίζει μια κοινότητα. Αν σας αρέσει αυτό το έργο, μπορείτε να το βαθμολογήσετε ή να το προσθέσετε στα αγαπημένα. Η ψηφοφορία εδώ εξυπηρετεί μόνο στη συλλογή δεδομένων και αντιδράσεων από τους δημιουργούς και δεν επηρεάζει τη διαδικασία κυκλοφορίας του παιχνιδιού στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Celestian Tales: Old North
Testbed and Combat Background Concept
16 Ιουλίου 2013 - toAd

What's a testbed? It's basically a 'room' for us to test features in programming that would be used in-game. For example, in this version we tested 3D sound in the form of a pop music embed to a green blob. In the game, this will be used for ambiences such as waterfalls, city fountains, and enemies (yes, you'll be able to detect some enemies through sound).

You can try out the testbed yourself here[ekuatorgames.com].

The control inputs are as follows (this was tested using an Xbox controller or Logitech Rumble 2. On a generic controller, the confirm button would be button 1):

  • Movement: WASD or Directional Buttons (Keyboard) / Left Analog (Xbox)
  • Choice: WASD or Directional Buttons (Keyboard) / D-Pad (Xbox)
  • Action: Z (Keyboard) / Button A (Xbox)
  • Run: X (keyboard) / Button B (Xbox)
*This uses Unity Web Player, so you might need to download for a few minutes.

Combat Background Concept

We received quite a lot of comments asking about the possibilities of a graphical upgrade. Originally we went the course of 'return to the classics', so the pixel-arts background and environment were made old school. But what do you think if the battle background looks like this?
Would you prefer pixel backgrounds or illustrated ones? Do send us a few comments here! =D

< >
3 σχόλια
toAd 18 Ιουλ 2013 στις 1:03 
We'll get to coloring it ASAP, do look forward for an update on the backgrounds and the oncoming playable combat build!
Muggin 17 Ιουλ 2013 στις 15:14 
Since this has an old school feel I think of final fantasy 9 and how awesome those illustrated backgrounds were, I would love to see that style of art for the backgrounds here. That sketch looks great!
ASNLivvie 17 Ιουλ 2013 στις 2:13 
I'm non fussed about the graphic style. It's always nice to see a beautifully illustrated game, but sometimes pixel work best. If I had to pick, I'd pick illustrated- would probably appeal to more people.