เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Satellite Reign
Meet the Assassin Agent
25 กรกฎาคม 2013 - 5 Lives Studios

Hidden amongst the dark recesses of any megacity street, you can find them...if you know the right person, where to meet, and what to ask that is. When you need a target executed quietly, without evidence, witness or remorse, you need...The Assassin Agent.

Meet the...Assassin Agent

< >
12 ความเห็น
dandr0id 10 ส.ค. 2013 @ 8:18am 
Hell yes!! so awesome
Castle 26 ก.ค. 2013 @ 3:54am 
@RadKit It's next book i'm going to read after Harrison's 50 in 50. Heh.
CamSHABAM 25 ก.ค. 2013 @ 8:42pm 
Luvit.
Meier 25 ก.ค. 2013 @ 10:17am 
Yet again awesome art work.
Blue Guard 25 ก.ค. 2013 @ 9:58am 
A man who makes bringing a gun to a knife fight a really bad idea!
Chape 25 ก.ค. 2013 @ 8:38am 
Stealth and a blade = Quiet

If a blade master gets in close, it'll be messy, no matter what hi-tech weapon you have.. Getting in close my be a little tricky, if you don't have hi-tech cloaking devices or the shadows :D
Shrubee 25 ก.ค. 2013 @ 8:34am 
Well, I guess, using invincible and sharp blades make a sense even in the future
RadKit 25 ก.ค. 2013 @ 8:23am 
@train watch Dune sometime will ya?
Castle 25 ก.ค. 2013 @ 7:42am 
Blades? Why use it in future? I mean, you got hi-tec weapons. If someone just rushes an enemy with sword or something, he will be shot.
Craik @ Urlaub 25 ก.ค. 2013 @ 7:31am 
just gimme teh Game...stop talking xD !