Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

THE MERIDIAN SHARD
The Meridian Shard™ storefront coming 2017!
14 Φεβρουαρίου - Victory Forge Games™

Hello everyone! I just received a Steam developer notice from Valve announcing that Steam Greenlight is being phased out right now, so I have started focusing solely on the game's Steam storefront checklist and my own website instead. Valve was not clear yet as to whether or not the Greenlight pages would still be supported/available in the future, so from now on all future updates for The Meridian Shard™ will be announced on Kickstarter, the Steam storefront and at meridianshard.com.