Αυτό είναι μια ιδέα ή ένα έργο σε αρχικό στάδιο παραγωγής

Αυτό το αντικείμενο είναι εδώ για να συλλέξει απόψεις από πιθανούς πελάτες και να αρχίσει να χτίζει μια κοινότητα. Αν σας αρέσουν αυτό το έργο, μπορείτε να το βαθμολογήσετε ή να το προσθέσετε στα αγαπημένα. Η ψηφοφορία εδώ εξυπηρετεί μόνο στη συλλογή δεδομένων και αντιδράσεων στους δημιουργούς και δεν επηρεάζει την διαδικασία κυκλοφορίας του παιχνιδιού στο Steam.

No Time To Stop
Actual ingame screenshot! and a small video (Jun 26)
26 Ιουνίου, 2013 - Kronbits

I uploaded a new screenshot.

You can see here:


Also HERE [instagram.com] you can see a video made in instagram with the last gfx and updates like the lamps movings, flyes or a dead man bleeding ;) :

I hope release a video with the first screen completion this week, now it's time to work!