เกมนี้ได้วางจำหน่ายบน Steam แล้วในขณะนี้!

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ทำให้เกมนี้ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายผ่าน Steam ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงลิงก์ไปสู่หน้าร้านค้า Steam สามารถพบได้ด้านล่าง

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Cube & Star: A Love Story
The Square Voice Project
1 มิถุนายน 2013 - Fritz

Friends! I just had a brainwave while in the shower.

Since the "robot voice" is the most controversial part of the Cube & Star world thus far; and since I wanted to keep the characters gender-neutral (ruling out single-source voice actors) - I had a thought:

How would you - the denizens of Steam, like to be the voice of the Cubes and Stars?

What I'm thinking is this: I will provide the script for the video - and if you're super-excited, you can record yourself (either as audio or a video reply to the trailer) - and I will subsequently mix all of your lovely voices together into an ebbing/flowing cocktail of different ages, genders and accents!

And taking that further - your name will be forever immortalized either in a credit list or... or... or...
In the pool of names from which the game character's names are drawn.

I think that's a great concept!

Thoughts? Feelings?

Click the link below to read the blog about it.

Enter The Square Voice Project[blog.dopplerinteractive.com]

I'm excited!

-Joshua McGrath

< >
14 ความเห็น
Peach Jelly 8 ก.พ. 2014 @ 8:51pm 
Very creative solution! Though, I have a feeling trying to make a cohesive-sounding singular voice from a multitude of different sources might prove to be very difficult. Perhaps keep each character's voice down to 2 voice actors per synthesis, one female and one male mixed together for each?
Psycho 6 มิ.ย. 2013 @ 4:47am 
Progressive! I think you will have some issues making Cube and Star not sound psychotic/MPD, but I guess with the right processing this could be a real solution.
Fritz 5 มิ.ย. 2013 @ 10:15pm 
@SilentBoy741 Yeah man, if there's anything I've learned - it's that people _absolutely love_ speech synthesis. Speech synthesis and cubes. It's the waster's dreamticket. :D
SilentBoy741 5 มิ.ย. 2013 @ 8:24pm 
OK, I'll do it, but only if I can use the speech synthesizer from my trusty old Commodore Amiga. There's no way everyone won't love that...
Chellspotato 3 มิ.ย. 2013 @ 6:49pm 
This was also done for the character Guillo in Baiten Kaitos Origins, if you want an example. Guillo was voiced by Maura Gale and TC Carson.
Fritz 3 มิ.ย. 2013 @ 4:19pm 
@donastree It's going to be super-interesting, that's for sure :D
donastree 3 มิ.ย. 2013 @ 2:28pm 
This will be incredible. incredibly good, or incredibly bad, not sure, but incredible, none the less. I'm in.
Emmas Bastard 3 มิ.ย. 2013 @ 11:39am 
This is a brilliant idea. Love it.
Idanwin [SLUG] 3 มิ.ย. 2013 @ 6:56am 
WOW, nice idea!
The_n00b_Daniel 2 มิ.ย. 2013 @ 9:51pm 
How cool.