Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Cube & Star: A Love Story
The Square Voice Project
1 Ιουνίου 2013 - Fritz

Friends! I just had a brainwave while in the shower.

Since the "robot voice" is the most controversial part of the Cube & Star world thus far; and since I wanted to keep the characters gender-neutral (ruling out single-source voice actors) - I had a thought:

How would you - the denizens of Steam, like to be the voice of the Cubes and Stars?

What I'm thinking is this: I will provide the script for the video - and if you're super-excited, you can record yourself (either as audio or a video reply to the trailer) - and I will subsequently mix all of your lovely voices together into an ebbing/flowing cocktail of different ages, genders and accents!

And taking that further - your name will be forever immortalized either in a credit list or... or... or...
In the pool of names from which the game character's names are drawn.

I think that's a great concept!

Thoughts? Feelings?

Click the link below to read the blog about it.

Enter The Square Voice Project[blog.dopplerinteractive.com]

I'm excited!

-Joshua McGrath

< >
14 σχόλια
Peach Jelly 8 Φεβ 2014 στις 20:51 
Very creative solution! Though, I have a feeling trying to make a cohesive-sounding singular voice from a multitude of different sources might prove to be very difficult. Perhaps keep each character's voice down to 2 voice actors per synthesis, one female and one male mixed together for each?
Psycho 6 Ιουν 2013 στις 4:47 
Progressive! I think you will have some issues making Cube and Star not sound psychotic/MPD, but I guess with the right processing this could be a real solution.
Fritz 5 Ιουν 2013 στις 22:15 
@SilentBoy741 Yeah man, if there's anything I've learned - it's that people _absolutely love_ speech synthesis. Speech synthesis and cubes. It's the waster's dreamticket. :D
SilentBoy741 5 Ιουν 2013 στις 20:24 
OK, I'll do it, but only if I can use the speech synthesizer from my trusty old Commodore Amiga. There's no way everyone won't love that...
Chellspotato 3 Ιουν 2013 στις 18:49 
This was also done for the character Guillo in Baiten Kaitos Origins, if you want an example. Guillo was voiced by Maura Gale and TC Carson.
Fritz 3 Ιουν 2013 στις 16:19 
@donastree It's going to be super-interesting, that's for sure :D
donastree 3 Ιουν 2013 στις 14:28 
This will be incredible. incredibly good, or incredibly bad, not sure, but incredible, none the less. I'm in.
Emmas Bastard 3 Ιουν 2013 στις 11:39 
This is a brilliant idea. Love it.
Idanwin [SLUG] 3 Ιουν 2013 στις 6:56 
WOW, nice idea!
The_n00b_Daniel 2 Ιουν 2013 στις 21:51 
How cool.