Dette spillet har fått grønt lys av Steam-samfunnet!

Samfunnet har vist sin interesse for dette spillet. Valve har kontaktet utvikleren for å kunne jobbe mot å en lansering på Steam.

Plush
Plush now Available on Linux!
8. oktober, 2013 - shanks42

Plush is now available for Ubuntu Linux in the software center ( https://apps.ubuntu.com/cat/applications/plush/ )!

< >
2 kommentarer
shanks42 29. jun, 2014 @ 8:21pm 
fixed! Thanks!
Hampton 20. mai, 2014 @ 2:01pm 
Plush is now** available for Ubuntu Linux in the software center