เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Of Guards And Thieves
7 สิงหาคม - Helba

Of Guards and Thieves 61.2 Update Overview

Hi guys,
Update 61.2 is available from August 1

Here the complete changelog for 61.2 update:
 • New gamemode : VIP escape (VIP)
 • New gamemode : Instagib (IG)
 • New Maps for IG and MB : VR Arena v2 & VR Arena v3
 • Zombie Rush: added arrow pointing the brain position (for survivor only)
 • Bug fix: missing level 17
 • Bug fix: minimum resolution on Steam game client.
 • Bug fix: wrong class respawn
 • Bug fix: mixed gamemode bug


Instagib (IG)

In this mode, there are two teams (Red and Blue). The first team to get to 40 kills is the winner. There is a time limit of 5 min which means that if neither teams reached a kill count of 40, the higher scorer will win.
Maximize your kill count while minimizing the kill count of the opposite team. Remember, every time you get killed, you are giving one point away to the opposite team and vice-versa!

In this game mode players are equipped with a single weapon, the Railgun.
The Railgun is capable of inflicting massive damage in a single shot (up to 200hp), but have a slow rate of fire.


Tips about IG

 • Destroy all the things.
 • You are a Death machine.
 • You can kill your opponents with a single blow, but they can do the same with you.
 • Looking for coverage between kills is a good idea.
 • Remember, your weapon is deadly, but you must wait for it to cool between shots.

VR Arena Maps

IG is playable on all maps but we have created special maps, with a symmetrical structure.
The VR maps are set, as well as the name suggests, in a "virtual reality" environment.
You can play this maps only in IG (Instagib) and MB (MadBall) game modes.


VIP escort (VIP) version .1

In VIP escort guards must escort the VIP alive up to the exit point, VIP is random chosen at the start of the game.
Thieves Team have to kill to the VIP.
Teams have 5 minutes to complete their goals.
This mode is probably one of the most 'difficult, without an organized team is almost impossible to win.

Tips about VIP

 • Don't move alone.
 • Start a conflict only if necessary. Revealing your position too soon might put yourself in danger.
 • Be stealthy and move with caution!
 • Remain with the bodyguards as much as possible.
 • Do not engage the enemy directly. Usually, you can not compete against the thief firepower.
 • Remember, you need to escape alive, and yeah, VIP can not respawn.
VIP Equipment
Why VIP version 1?

Because this is the first version of the VIP mode, in future updates the gameplay will be improved, making it more 'diverse and satisfying.

Before you can escape and win, VIP and her escort will have to solve a series of goals.
These objectives will be chosen randomly at the beginning of the match from a list that includes things likes:
- Hack and retrieve data files from PC
- Recover important item or valuable information

As happens in GaT game mode, thieves do not know which goals must be completed before VIP can escape.

Gameplay flow example:

1) Hack pc and retrieves the password of the safe
2) unlock the safe
3) recover important information from the safe
4) escape alive


What's next?

We are working on several things, including the first bunch of features for the huge game mode series:
- night and day cycle
- huge map
- NPC (animals and zombies)
- deeper interaction with the environment features

Next update announcements

apart from that we are expanding the content of the actual game mode and the next update will include:
 • ZR - Runner and Heavy zombie class remake/improvement
 • ZR - 2 new zombie classes
 • 1 new Guards class
 • 1 new Thieves class
 • new gadgets and weapons
 • 2 new Game Mode


Again, thanks all for the support and see you in game!

16 กรกฎาคม - Helba

Hi Guys!
OGAT has just been released on Steam!!!
SPECIAL PROMOTION! Offer ends 23 July, -15% Launch Sale!
http://store.steampowered.com/app/302590

Thanks for the support and have fun.

SubvertGames

2 กรกฎาคม - Helba

Hi guys,
Finally "of Guards and Thieves" it's coming on Steam!

The release is scheduled for July 16 at 18:00 (CEST time) +02 UTC

Join the new official game group and be ready!

== STORE PAGE
== New Community Group

20 มิถุนายน - Helba

OGAT World Cup Start tomorrow!!
====700$ Prize in Game key!! (Steam Key and humblestore gift)====
More 'than 125 participants in 26 different teams!


==Check this Thread for more information:
Groups and schedule [www.subvertgames.com]

||||====REWARD====||||
First Place:
World Cup Badge
Golden Medal Badge
x5 Funders Army Key (one for each player + 1 reserve)
x5 Syder Arcade Steam Key -SYDER ARCADE-
x5 UFHO2 Key (humblestore) -UFHO2-

Second Place:
Silver Medal Badge
x5 Supporter Key (one for each player + 1 reserve)
x5 Syder Arcade Steam Key -SYDER ARCADE-
x5 UFHO2 Key (humblestore) -UFHO2-

Third Place:
Bronze Medals Badge
x5 Civilian Key (one for each player + 1 reserve)

10 มิถุนายน - Helba

OGAT World Cup Announcement!!!
====700$ Prize in Game key!! (Steam Key and humblestore gift)====
We are pleased to announce the opening of registration for the tournament, entry are free for everyone, you just need to form your team and signup on our Forum.


==Check this Thread for more information:
Tournament Summary [www.subvertgames.com]


====REGISTRATION ARE OPEN UNTIL JUNE 18!====
Here the first part of REWARD! New prizes will be announced soon!

||||====REWARD====||||
First Place:
World Cup Badge
Golden Medal Badge
x5 Funders Army Key (one for each player + 1 reserve)
x5 Syder Arcade Steam Key -SYDER ARCADE-
x5 UFHO2 Key (humblestore) -UFHO2-

Second Place:
Silver Medal Badge
x5 Supporter Key (one for each player + 1 reserve)
x5 Syder Arcade Steam Key -SYDER ARCADE-
x5 UFHO2 Key (humblestore) -UFHO2-

Third Place:
Bronze Medals Badge
x5 Civilian Key (one for each player + 1 reserve)

PROBABLY MORE REWARD WILL BE ADDED SOON!

< 1  2  3  4 >
กำลังแสดง 1-5 จาก 16 รายการ