Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Of Guards And Thieves
6 Σεπτεμβρίου - Helba

Of Guards and Thieves 62.0 Update Overview


Hi guys,
Update 62 is available from September 3!

Here's the complete changelog for 62.0 update:
 • New gamemode: Capture the Flag (CTF)
 • New gamemode: Instagib Capture the Flag (igCTF)
 • Runner and Heavy zombie classes REMAKE
 • New Zombie classes: Tank, Acid, Smoke
 • Zombie ability: Acid Spit, Smoke Bomb, Throwable Rock
 • New Guard class: Carrier
 • New Thief class: Saboteur
 • New Primary Weapon: XN8 automatic rifle, NP5 Kompact SD
 • New Gadget: Incendiary grenade, Molotov
 • 6 brand new profile Avatar


Capture the flag (CTF)


In this mode, there are two teams (Blue and Red). There is a time limit of 5 minutes at the end of which the team with most points is the winner.
Each team have to defend their own Flag and must steal the enemy Flag to make points.
If at the end of the 5 minutes teams have the same score, the game will switch to "golden flag" phase: during this phase the first team to score a point wins the game.

Instagib Capture the flag (igCTF)

igCTF rules are the identical to the normal CTF mode, the differences are the presence of the same class for both teams and daylight illumination.
* For more details, see the information about instagib (IG) gamemode.

Tips about CTF and igCTF

 • Remember, every time your Flag is stolen, the opposing team scores one point.
 • If the Flag Carrier is killed, the flag falls to the ground and can be picked up again within 15 seconds, if no one picks it up will return automatically to the respective base.
 • You can not collect your own flag from the ground but you have to protect it until it respawns automatically to your base.
 • Think about what you are doing, rushing the enemy base will result in a easy enemy flag capture, but leaving your own flag unprotected is very risky.
 • Try to intercept the flag carrying enemy before he reaches the capture point.

New Zombie classes and Abilities!


Tank

Health: 100
Base max speed: 4
Primary Attack

Secondary Attack


Acid

Health: 50
Base max speed: 4.4
Primary Attack

Secondary AttackAcid spit sample in action

Smoke

Health: 65
Base max speed: 4.6
Primary Attack

Secondary Attack


Carrier and Saboteur


The Carrier (Guard) and the Saboteur (Thief) are two new classes with an ibrid Support/Assault role.
They are equipped with two new main weapons, the XN8 automatic rifle and the NP5 Kompact SD submachinegun.

Here the stats for the respective classes:
Carrier

Health: 74
Base max speed: 4.4
Primary Weapon

Secondary Weapon

Gadget


Saboteur

Health: 70
Base max speed: 4.5
Primary Weapon

Secondary Weapon

Gadget


Incendiary Grenade and Molotov


Incendiary Grenade and Molotov are very useful gadget,
use them to slow down your enemies and to block crucial ways in the most 'appropriate moment.

New profile Avatar

Carrier, Saboteur, Tank, Acid, Smoke


What's next?

Are you ready?
 • Experimental Camera offset system
 • Improved weapon hit detection and better particle system (multiple hit particle rendering, blood splat particle system)
 • Weapon Muzzleflare
 • Weapon chellchasing
 • New Gadgets and Ability
 • New Zombie classes
 • General Rebalance and Fix
 • General improvements
 • A new gamemode


and..
 • Huge gamemode spoilers with screenshots, concept art and explanation about new game mechanics.


Again, thanks all for the support and see you in game!

7 Αυγούστου - Helba

Of Guards and Thieves 61.2 Update Overview

Hi guys,
Update 61.2 is available from August 1

Here the complete changelog for 61.2 update:
 • New gamemode : VIP escape (VIP)
 • New gamemode : Instagib (IG)
 • New Maps for IG and MB : VR Arena v2 & VR Arena v3
 • Zombie Rush: added arrow pointing the brain position (for survivor only)
 • Bug fix: missing level 17
 • Bug fix: minimum resolution on Steam game client.
 • Bug fix: wrong class respawn
 • Bug fix: mixed gamemode bug


Instagib (IG)

In this mode, there are two teams (Red and Blue). The first team to get to 40 kills is the winner. There is a time limit of 5 min which means that if neither teams reached a kill count of 40, the higher scorer will win.
Maximize your kill count while minimizing the kill count of the opposite team. Remember, every time you get killed, you are giving one point away to the opposite team and vice-versa!

In this game mode players are equipped with a single weapon, the Railgun.
The Railgun is capable of inflicting massive damage in a single shot (up to 200hp), but have a slow rate of fire.


Tips about IG

 • Destroy all the things.
 • You are a Death machine.
 • You can kill your opponents with a single blow, but they can do the same with you.
 • Looking for coverage between kills is a good idea.
 • Remember, your weapon is deadly, but you must wait for it to cool between shots.

VR Arena Maps

IG is playable on all maps but we have created special maps, with a symmetrical structure.
The VR maps are set, as well as the name suggests, in a "virtual reality" environment.
You can play this maps only in IG (Instagib) and MB (MadBall) game modes.


VIP escort (VIP) version .1

In VIP escort guards must escort the VIP alive up to the exit point, VIP is random chosen at the start of the game.
Thieves Team have to kill to the VIP.
Teams have 5 minutes to complete their goals.
This mode is probably one of the most 'difficult, without an organized team is almost impossible to win.

Tips about VIP

 • Don't move alone.
 • Start a conflict only if necessary. Revealing your position too soon might put yourself in danger.
 • Be stealthy and move with caution!
 • Remain with the bodyguards as much as possible.
 • Do not engage the enemy directly. Usually, you can not compete against the thief firepower.
 • Remember, you need to escape alive, and yeah, VIP can not respawn.
VIP Equipment
Why VIP version 1?

Because this is the first version of the VIP mode, in future updates the gameplay will be improved, making it more 'diverse and satisfying.

Before you can escape and win, VIP and her escort will have to solve a series of goals.
These objectives will be chosen randomly at the beginning of the match from a list that includes things likes:
- Hack and retrieve data files from PC
- Recover important item or valuable information

As happens in GaT game mode, thieves do not know which goals must be completed before VIP can escape.

Gameplay flow example:

1) Hack pc and retrieves the password of the safe
2) unlock the safe
3) recover important information from the safe
4) escape alive


What's next?

We are working on several things, including the first bunch of features for the huge game mode series:
- night and day cycle
- huge map
- NPC (animals and zombies)
- deeper interaction with the environment features

Next update announcements

apart from that we are expanding the content of the actual game mode and the next update will include:
 • ZR - Runner and Heavy zombie class remake/improvement
 • ZR - 2 new zombie classes
 • 1 new Guards class
 • 1 new Thieves class
 • new gadgets and weapons
 • 2 new Game Mode


Again, thanks all for the support and see you in game!

16 Ιουλίου - Helba

Hi Guys!
OGAT has just been released on Steam!!!
SPECIAL PROMOTION! Offer ends 23 July, -15% Launch Sale!
http://store.steampowered.com/app/302590

Thanks for the support and have fun.

SubvertGames

2 Ιουλίου - Helba

Hi guys,
Finally "of Guards and Thieves" it's coming on Steam!

The release is scheduled for July 16 at 18:00 (CEST time) +02 UTC

Join the new official game group and be ready!

== STORE PAGE
== New Community Group

20 Ιουνίου - Helba

OGAT World Cup Start tomorrow!!
====700$ Prize in Game key!! (Steam Key and humblestore gift)====
More 'than 125 participants in 26 different teams!


==Check this Thread for more information:
Groups and schedule [www.subvertgames.com]

||||====REWARD====||||
First Place:
World Cup Badge
Golden Medal Badge
x5 Funders Army Key (one for each player + 1 reserve)
x5 Syder Arcade Steam Key -SYDER ARCADE-
x5 UFHO2 Key (humblestore) -UFHO2-

Second Place:
Silver Medal Badge
x5 Supporter Key (one for each player + 1 reserve)
x5 Syder Arcade Steam Key -SYDER ARCADE-
x5 UFHO2 Key (humblestore) -UFHO2-

Third Place:
Bronze Medals Badge
x5 Civilian Key (one for each player + 1 reserve)

< 1  2  3  4 >
Εμφάνιση 1-5 από 17 καταχωρήσεις