Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Of Guards And Thieves
Features Overview, from Beta r0.46 to r0.51
27 Ιουνίου 2013 - Helba

Here is a list of features introduced since Beta release r0.47 to r0.51:

 • New Map "The Office"
 • Quad Damage Mod (optional)
 • Bug Fix: Open Firewall (Windows)
 • Added "Shuffle All" Button
 • Added Filter by name in server list
 • Global Chatroom in Server list
 • Improved Chat
 • Improve Weapon Sound
 • Show user profiles in game lobby
 • Global player rating
 • Optional friendly fire
 • Game host: lock teams
 • Game host: switch all players
 • Game host: force a player in a team
 • Team chat
 • User profiles
 • Revamped User Interface
 • Linux Support and Multiplatform gaming compatibility
 • Online WebPlayer on Kongregate
 • Networking Improvements
 • Fix missing font on Linux
 • Show server country in server list
 • New Map: "Military Camp"
 • Auto-Updater
 • Password protected Server
 • Host Command: kick a player
 • Improved Lobby management
 • New Animated Character

For more details you can consult the list of update on IndieDBpage.

To try the game download it for free from HERE[www.subvertgames.com] ]/b](*Download avaible for WIN, MAC and LINUX user)

And join our Forum[www.subvertgames.com] to be part of development!