Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Void Destroyer
15 Ιανουαρίου 2014 - chaosavy

For those interested - check out the store page for new trailers, screen shots, discussions, and info:

Void Destroyer Store page

2 Ιανουαρίου 2014 - chaosavy

Wanted to do a quick update here on Steam - the first Batch of Steam Keys have been delivered to Kickstarter Beta backers - so Early Access should soon follow for those interested.

30 Οκτωβρίου 2013 - chaosavy

Just wanted to quicky say - thanks for your votes and support! Looking forward to quickly bringing the game to such a great platform.

Paul

19 Οκτωβρίου 2013 - chaosavy

Hey guys - the main site [www.VoidDestroyer.com]
has an updated demo for download - so check it out and let me know what you think. Also there's a new YouTube video.

13 Οκτωβρίου 2013 - chaosavy

Check it out - here

Highlights - dust system, rally system, tactical mode visual first pass enhancements and tactical mode interface upgrades.

< 1  2  3 >
Εμφάνιση 1-5 από 14 καταχωρήσεις