Αυτό το λογισμικό είναι τώρα διαθέσιμο στο Steam!

Ευχαριστούμε που βοηθήσατε στην επιλογή αυτού του λογισμικού για διανομή μέσω Steam. Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και του συνδέσμου για τη σελίδα καταστήματος Steam.

Leadwerks Game Engine
Introducing "Death Statue"
26 Ιουλίου 2013 - Leadwerks Software

I've been seeing glimpses here and there over the last couple of years of a project by one of our users in Iran. He didn't give much detail in the past, but what he did show the community looked stunning. Now, after two years of work, FSR Game Development[fsrdev.wordpress.com] has finally unveiled the official trailer for Death Statue, and it's spectacular!
http://www.youtube.com/watch?v=T9wXXYyCfbg
Although this was made in the old version of Leadwerks (which isn't surprising, considering how long they've been working on it), this is representative of the quality of games we can bring to Linux with Leadwerks 3.1.