เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Full Bore
Pay What You Want For Full Bore
12 พฤศจิกายน 2013 - Onlysol

Hello boar fans!
Just a quick heads up that Full Bore is the Indie Game Stand pay what you want deal[indiegamestand.com] from 11/12 through 11/15. Beat the average to score yourself the OST on the cheap or pick up a gift copy for a friend if you already bought Full Bore. Check out https://indiegamestand.com/ for all the details.

8 ความเห็น
< >
Neolithic 17 พ.ย. 2013 @ 1:42am 
Bought it. Waiting for this to be greenlit so that I can grab the Steam key
Mann-e 11 12 พ.ย. 2013 @ 9:58pm 
bought it! cant wait
Hypo (bitcoin trades!) 12 พ.ย. 2013 @ 7:20pm 
Buying mine tomorrow !
[DG]Greathero 12 พ.ย. 2013 @ 3:00pm 
I bought it aswell
Uncle Pepelopes 12 พ.ย. 2013 @ 2:19pm 
Sure will buy mine today or tommorow
Kain 12 พ.ย. 2013 @ 7:29am 
Bought
Onlysol 12 พ.ย. 2013 @ 6:58am 
If you pay more than a dollar for the game, yes.
Kein Zantezuken 12 พ.ย. 2013 @ 6:43am 
Will there be Steam keys for these purchases later?