Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Full Bore
Pre-Order and play The First Dig on Sept.10th!
4 Σεπτεμβρίου 2013 - Onlysol

Announcing Full Bore: The First Dig

Digging boar enthusiasts rejoice! After two long years in the mines, Whole Hog Games is proud to announce Full Bore: The First Dig. This early release, clocking in at over 8 hours of puzzle adventure is, in fact, the finished first half of the complete game!

Even better, all Full Bore pre-order customers, current and future, will be able to download The First Dig starting September 10th, 2013.

Full Bore has come a long way since last year’s Kickstarter demo. The First Dig takes place in the same region, but has a new story, new characters, many new areas and puzzles. Even more, there’s tons of extra polish— more animations, enhanced lighting, and actual talking boars! Even if you’ve seen the old demo in action or played it yourself, The First Dig will feel like a totally new experience.

The three of us here at Whole Hog are really proud of this release. It’s not all the content we want to deliver, and that’s why we’re going right back to work on second half, but The First Dig is a complete, polished experience. We hope you enjoy it.

-Casey, Finn, and Jake
Whole Hog Games

For More Info:
Pre-orders and more on Full Bore’s website[gofullbore.com]
Full Bore on Youtube
The First Dig FAQ[gofullbore.com]
Press Resources[www.wholehog-games.com]

< >
2 σχόλια
GlobZOsiris 7 Οκτ 2013 στις 5:54πμ 
Jake, continue to hide things ! ^^

PS: A very good wink/meme would consist to tell that there is a Jump Action somewhere in the world. In other words, the jump is a lie (too many players are obsessed with jumps). ^^
lemmer 4 Σεπ 2013 στις 3:51μμ 
Congratulations! I'm really looking forward to it.