Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Half-Life 2: Capture the Flag
HL2CTF 2.1 Dedicated Server Guide 2014
14 Ιανουαρίου 2014 - MENthish

We hope everyone is having a great 2014 and look forward to the upcoming announcements of the new "Half-Life 2: Capture the Flag 3.0" release!

For those concerned with the "Steam Validation Error" in HL2CTF 2.1, we are pleased to report that there is no need to update the client installation. This is a server-side issue only. The new SteamCMD which replaces the HLDSUpdateTool is required to update servers to the new SteamPipe format.

We have posted instructions on how to quickly setup and run a Windows dedicated HL2CTF 2.1 server which has been successfully tested with the current version of the mod. Unfortunately, only AppID 205 is available in the new SteamCMD tool which is for Windows dedicated only therefore the "Official HL2CTF 2.1" server will have to be converted to Windows.

New Server Installation Instructions are now available on HL2CTF.com:
http://www.hl2ctf.com/?q=installation#windowsServer

Full Instructions including setting up a stable HL2CTF 2.1 under WINE on Linux:
http://forums.hl2ctf.net/index.php?showtopic=4736

Look forward to more HL2CTF 2.1 servers showing up over the next few days!

< >
3 σχόλια
xX{ebbymone}Xx 1 Φεβ 2014 στις 1:07 
nice
MENthish 27 Ιαν 2014 στις 16:19 
Well, it may only be Windoze servers, but we have everything back up and running (as you know) and luckily we did not have to focus on any updates to the HL2CTF 2.1 client... Thank goodness. :)
obi 26 Ιαν 2014 στις 21:03 
no linux love makes obi sad. but I'll be patient. FOR NOW MUHAHAHAHA. Ahem. GO MAN GO!!!